ked. jún 25th, 2024

Néhány információ a Szolidaritás Mozgalmunkkal kapcsolatban

Tisztelt Olvasó!

Amennyiben egyetért Mozgalmunk céljaival és szeretné személyével erősíteni, akkor kérjük töltse ki az alábbi BELÉPÉSI NYILATKOZAT -ot ! Pártoló tag.

Köszönjük!

Akik arra vállalkoznak, hogy településükön, munkahelyi környezetükben, vagy más módon toboroznak, valamint a már csatlakozottakat megszervezik (amelyhez segítséget fognak kapni) azok töltsék ki az alábbi szervezői információs lapot.

A Szervezői információs lap itt tölthető ki!

A Magyar Szolidaritás Mozgalom arra törekszik, hogy a Mozgalomhoz csatlakozók segítségével kiépítse hálózati kapcsolatrendszerét, azon magánszemélyek körében, akik céljaival és értékeivel egyetértenek.

E munka eredményeképpen olyan hálózati kapcsolatrendszer jöhet létre, amely az ország minden településére, és minden társadalmi rétegre kiterjed. A Mozgalom célja, hogy az egyes településeken belül minél többen csatlakozzanak, akik egyetértenek a mozgalom vállalt értékeivel és céljaival, és lehetőség szerint kialakuljanak az egyetértők párbeszéd-körei, akik készek együtt gondolkozni mindenről, ami életük, településük, szakmájuk, a hasonló és különböző helyzetben lévő társadalmi csoportok, s végső soron az ország helyzetét meghatározza. Különösen fontosnak tartjuk a létrejött párbeszéd csoportok aktív részvételét a Szolidaritás Mozgalom kiszélesítésében és a mozgalom által képviselt témakörök, célok alakításában.

A hálózatszervezés révén lakóhelyek, a munkatársak, a vállalkozók, a nyugdíjasok, a gazdálkodók, a különféle szakmák és természetesen „vegyes” párbeszéd csoportok jöhetnek létre.

A szervezési munkában mindenki részt vehet, azzal, hogy tágabb családjában, szomszédjai és ismerősei, munkatársai valamint a még ismeretlen járókelők körében terjeszti-megbeszéli a szervezet céljait, értékeit s az ezekkel egyetértőket – a csatlakozási nyilatkozat kitöltésével – csatlakozásra kéri, s bevonja a párbeszédbe.

A hálózati kapcsolatépítés során fogunk találkozni olyanokkal is, akik (még) nem kívánnak csatlakozni, azonban szimpatizálnak a Szolidaritás mozgalommal. E szimpatizánsokat is érdemes bevonni.

A szervező munka rendezettsége érdekében olyan személyekre bízzuk a szervezést, akik elkötelezettségük mellett rendelkeznek internetes elérhetőséggel. Ez azért fontos, mert így könnyen, gyorsan, és olcsón tudunk kommunikálni, a szervezés ügyeit megbeszélni, a csatlakozók és szimpatizánsok véleményét megismerni, lehetőség szerint képviselni. De miközben a párbeszéd-körök személyes találkozások révén is véleményt cserélhetnek, az internet kapcsolat a mozgalom alapítóértekezlete által működtetett Facebook oldal, Honlap és Hírlevél útján is hozzájuthatnak az aktuális információkhoz. Lehetőség van helyi –zárt- facebook oldalak működtetésére is.

Emellett fontos, hogy személyes találkozók révén azok se szoruljanak ki a Szolidaritás Mozgalom életéből, akik nem rendelkeznek internet kapcsolattal.

A szervező munkában az internet kapcsolattal nem rendelkezők is részt vehetnek. Őket toborzóknak nevezzük. Munkájuk ugyanaz, mint a szervezőké, azonban arra kérjük őket, hogy vegyék fel a kapcsolatot egy internet kapcsolattal rendelkező helyi szervezővel, s rajta keresztül tartsák a kapcsolatot a mozgalom alapító-értekezletével.

* A szervezés módjáról részletesen a hamarosan közreadott „Szervezők Kiskátéja c. írásból lehet tájékozódni