hét. dec 4th, 2023

Kónya Péter beszéde a Millenárison

Tisztelt Honfitársaim! Kedves Demokrata Barátaim!

Egy országban, ahol a lakosság több, mint egyharmada él mélyszegénységben, nem Cirkuszra, nem milliárdokba kerülő futballstadionokra, új szobrokra, közterületek átnevezésére, közpénzből finanszírozott látványos lejárató kampányokra van szükség, hanem munkára és kenyérre!

Orbánék üzenete a magyar társadalom felé egyértelmű: ,,Mindenki annyit ér, amennyije van!” Vagyis a fizetésükből épphogy megélő pedagógusok, szociális munkások, ápolók, tűzoltók, munkanélküliek, nyugdíjasok, rokkantak, betegek – nem érnek semmit. Ez a társadalom a kirekesztésről szól, nem az összetartásról. Mi azonban nem megosztani akarjuk az erőinket, hanem megsokszorozni. Együtt akarunk gyarapodni, nem egymás kárára. Nem egymás ellen, hanem együtt!

Visszaélve kétharmados parlamenti többségével a FIDESZ gőzerővel építi ki azt a hűbéri rendszert, amelynek élén a tejhatalommal rendelkező Orbán Viktor áll, és amelyben a FIDESZ-es kaszthoz tartozók uralkodnak a kaszton kívüliek felett.

Minden tekintetben önmagukat tekintik a társadalom elitjének, hiszen a közpénzből loptak már annyit, hogy elmondhatják, ők azok, akik érnek valamit, mert nekik már van valamijük. Az ő elképzelésükben társadalom selejtje számára két út marad: vagy behódol és tűrve a megaláztatást, némán szolgál, vagy önkéntes száműzetésbe vonul és elhagyja az országot.

Orbánék szisztematikusan építik fel Magyarország modern Taigetoszát. A rokkantaktól elveszik a nyugdíjukat, a munkanélküliektől a segélyüket, a súlyos, idős betegektől a gyógyszertámogatást, és a gyógyulás esélyét. És elveszik a fiataloktól a jövőt… A Taigetosz csúcsán a FIDESZ egyik alapítója áll, aki ma már saját kezével taszítaná mélybe a kollektív bűnösnek kikiáltott romákat.

Két és fél év alatt megtanultuk, hogy semmi sem az, aminek látszik. Semmi sem valósul meg, amit megígérnek. Megmondták nekünk, hogy ne azt figyeljük, amit mondanak, hanem amit cselekszenek.

Mert ha azt mondják, megvédik, akkor eltüntetik. A magánnyugdíjakat.

Ha azt mondják, adnak, akkor elveszik. Az iskolai felszereléseket.

Ha azt mondják, növelik, akkor csökkentik. A minimálbért.

Ha azt mondják, felderítik, akkor mélyre ássák. Az ügynökaktákat.

Ha azt mondják, nem lesz, akkor bevezetik. A tandíjat.

Ha azt mondják, elosztják, akkor maguknak. A földeket.

És ha azt mondják, közbeszerzés, akkor Simicska Lajos.

Most azt mondják, csökkentik a rezsit.

Ha ezt mondják, akkor tudjuk: az egész ország kezdhet félni. Mert ha azt mondják, csökkentik, akkor biztosra vehetjük, hogy növelik. Az adókat. Csekkadót, chips-adót, telefonadót, internetadót, közműadót. Vagy ha nem adót emelnek, akkor sarcolnak.

Mert nézzük meg, mi is történt valójában, miután bejelentették a rezsicsökkentést. Azt mondták, csökkentik a távhődíját. Ezt harsogta minden tévéjük, újságjuk, honlapjuk. De aztán másnap csöndben bejelentettek még egy dolgot: a költségvetésből 55 milliárd forintot adnak a távhőszolgáltató vállalatoknak, hogy kompenzálják a rezsicsökkentés miatti óriási veszteségeket. Ezen a héten azt is megtudtuk, honnan lesz ez az 55 milliárd forint. Elveszik a felsőoktatásból. Elveszik a jövőtől. Bevezetik a tandíjat, a keretszámokat, és kivéreztetik az egyetemeket csak azért, mert azt hiszik, rezsicsökkentéssel szavazatokat vásárolhatnak.

Ennek a kormánynak ez az igazi arca.

Mi, demokraták azonban ne Orbán Viktor fejével gondolkodjunk! Ne higgyük el, hogy számunkra nincs más út, nincs kiút. Igenis van!

Mi az EGYÜTT 2014 alapítói elutasítjuk a hűbéri rendszert. Valljuk a szolidaritás elvét, amely nem kirekeszt, hanem befogad, összefog és esélyt ad.

Mi EGYÜTT az ESÉLY kormányát, az ESÉLY Magyarországát ígérjük, nem többet, nem kevesebbet.

A Szolidaritás Mozgalom az EGYÜTT 2014-ben azokat képviseli, akikből, és akikért létrejött: a jogaitól megfosztott munkavállalókat, a fegyveres és rendvédelmi dolgozókat, a hátrányos helyzetűeket, a reményvesztett fiatalokat, a kiszolgáltatott időseket és betegeket, a fogyatékkal és a kisebbségben élőket, a csődbe jutott devizahiteleseket.

A magyar dolgos nép.

A magyar népnek akkor lesz esélye a felemelkedésre, ha az embereknek lesz lehetőségük, hogy dolgozzanak, ha a munkájukért tisztes megélhetést biztosító bért kapnak.

Ehhez új gazdaságpolitikára és gyökeres változásokra van szükség a munka világában. Ehhez kormányváltásra van szükség!

Mi, a Szolidaritás Mozgalom vezetői vállaljuk, következetesen képviselni fogjuk, hogy:

olyan többkulcsos adórendszer legyen Magyarországon, amely biztosítja, hogy a gazdagok, a magasabb keresetűek nagyobb részt vállalnak a közterhekből.
a foglalkoztatás elősegítése érdekében csökkenjenek a legalacsonyabb bérekre rakodó munkáltatói terhek.
A gazdaság teljesítményétől függően, fokozatosan meg kell kezdeni a
nettó minimálbér felzárkóztatását a létminimum szintjéhez.
a jelenlegi ,,rabszolgatörvény” helyett legyen olyan új munkatörvénykönyv, amely egyaránt védi a munkáltatók és a munkavállalók érdekeit.
a teljes munkaidőben foglalkoztatott közmunkás bére, ne lehessen kevesebb a mindenkori minimálbérnél.
indoklás nélkül senkit ne lehessen kirúgni a munkahelyéről.
a munkanélküli segély összegét az első három hónapra, a korábbi bérhez viszonyítottan kelljen folyósítani. A munkanélküli segély folyósításának idejét legalább hat, de lehetőség szerint kilenc hónapra fel kell emelni.
újra kell indítani a felzárkóztatást, a munkahelyteremtést elősegítő leghátrányosabb kistérségek programját.
célzott programokkal kell segíteni a hátrányos helyzetűeket, a romákat.
azon munkakörökben, ahol az egészségkárosodás kockázata nem csökkenthető a munkavédelmi előírások betartásával sem, biztosítani kell a korkedvezményes nyugdíj lehetőségét.
állami támogatást kell nyújtani azon munkaadóknak, akik hátrányos helyzetűeket, fogyatékkal élőket foglalkoztatnak
tényleges sztrájkjogot kell biztosítani a szervezett munkavállalóknak.
érdemi érdekegyeztetésre van szükség a szociális partnerekkel, ezért valódi döntési jogkörrel felruházva újra fel kell állítani az Országos Érdekegyeztető Tanácsot.
A munka világát érintő problémák megoldása mellett nem feledkezhetünk meg azon embertársainkról sem, akik tartósan, lehet, hogy már visszafordíthatatlanul kiszorultak a munka világából.

Magyarországon újra kell szőni a szociális hálót.

Ezen belül meg kell állapítani egy olyan minimum családi jövedelemszintet, amely a lét jogán jár azoknak, akik objektíve nem lehetnek képesek eltartani önmagukat.

Magyarországon ma többszázezer családot érint a devizahitelük miatti magáncsőd veszélye. A FIDESZ által bevezetett árfolyamrögzítés csak elódázta, de nem oldotta meg a problémákat. A devizahiteleseknek elsődleges segítséget a forint jelentős megerősödése és stabilizálása jelentene. Ehhez viszont új kiszámítható gazdaságpolitikára és kormányzásra van szükség. A hitelválság kialakulásában közös felelőssége van az államnak, a bankoknak és a hitelt felvevő magánszemélyeknek. Ezért az új Kormánynak olyan megoldást kell találnia, amelyben a kialakult helyzetért a felelősségvállalás is közös lesz.

A magán-nyugdíjpénztári vagyon elrablásával, a nyugdíjtörvények megváltoztatásával, az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulék adóvá silányításával a FIDESZ egyoldalúan felrúgta azt a társadalmi szolidaritáson alapuló generációs szerződést, amely garantálta a nyugdíjak biztonságát, az egészségügyi ellátáshoz való jogot. A társadalom egészének érdeke, hogy ezt a szerződést, újra tudjuk kötni. Ehhez azonban egy olyan új Kormányra van szükség, amelyik takarékosan és átláthatóan bánik a közpénzekkel, üldözi, és nem támogatja a korrupciót. És pláne nem intézményesíti. Csak ebben az esetben állítható helyre az állampolgárok bizalma az állammal szemben. Csak ebben az esetben lehet megértetni az emberekkel, ha a közösből lopnak, ha adót, járulékot csalnak, tulajdonképpen önmaguktól is lopnak. Márpedig e bizalom, és a hozzá kapcsolódó tudatos állampolgári felelősségvállalás nélkül, nem biztosítható sem a nyugdíjak hosszú távú biztonsága, sem pedig az egészségügyi ellátáshoz való jog.

A FIDESZ kormány azzal kezdte hatalmának kiépítését, hogy porig alázta, jogfosztottá tette a fegyveres és rendvédelmi dolgozókat, aktívakat- és nyugállományúakat. A Szolidaritás Mozgalom mindent el fog követni azért, hogy az új Kormány, az európai uniós jogszabályokat is figyelembe véve, mind erkölcsileg, mind anyagilag rehabilitálja őket. 2014-től, ha sikerül kormányt váltanunk, a rendvédelmieknek újra a demokráciát, az állampolgárokat kell védeniük, ahogy ez jogállamokban szokás. Nem büntető, pénzbehajtó, hanem szolgáltató rendőrséget szeretnénk. Minden becsületes állampolgárnak éreznie kell, hogy a rendvédelmi dolgozók őket szolgálják, őértük vannak. Ezért a háziorvosok mintájára szeretnénk elérni, hogy minden állampolgár tudja azt, ki az a rendőr, akihez személyesen fordulhat, ha bajba került, ha veszélyben érzi magát. Az aktív katonáknak, rendvédelmieknek olyan életpályamodell bevezetését tervezzük, amely kiszámítható és tervezhető előmenetelt biztosít, tovább szolgálatra és nem korai pályaelhagyásra ösztönöz, ugyanakkor a szolgálati nyugdíjrendszeren keresztül biztosítja azt, hogy akik egészségromlásuk miatt kénytelenek megszakítani hivatásukat, nem maradnak ellátás nélkül. Azoknak a nyugállományúaknak, akik szeretnének visszatérni a szolgálatba, többek között a mentori rendszer bevezetésével tervezzük, hogy tapasztalatukat, szaktudásukat át tudják majd adni fiatal kollégáiknak.

Tudjuk, civil szervezetként nincs érdemi lehetőségünk arra, hogy programunknak, célkitűzéseinknek érvényt tudjunk szerezni. Ezért készen állunk arra, hogy az EGYÜTT 2014-ben lévő szövetségeseinkkel még a hóvirágok elhervadása előtt létrehozzunk egy olyan közös választási pártot, amelyik stratégiai szövetségese lehet a Szolidaritás Mozgalomnak.

A Szolidaritás Mozgalom aktivistái közel két éve a frontvonalban küzdenek az Orbán-rezsim ellen. Nem volt hátországunk, nem volt hadtápunk, mégis kitartottunk. Most már vannak szövetségeseink. Egyre erősebbek vagyunk. Sokan ma még kétkedve, csak egy hógolyónak látnak minket.

Van egy jó hírem a demokratáknak és van egy rossz hírem az orbáni diktatúra pártiaknak: ez a hógolyó már elkezdett legurulni a hegy tetejéről és nincs az-az erő, amely megállítaná. Hiszek benne, hogy 2014-ig annyi demokrata fog hozzánk csatlakozni, hogy a választásokon lavinaként fogjuk elsöpörni Orbán Viktort és rezsimjét!

Ehhez azonban szükség lesz a Ti hitetekre és aktivitásotokra!

EGYÜTT 2014-ben győzni fogunk!