csü. Júl 9th, 2020

A Magyar Szolidaritás Mozgalom egyesület állásfoglalása a menekültügyi kvótáról

1) A Magyar Szolidaritás Mozgalom egyesület – nevéhez és a 2015.08.24-én kiadott korábbi állásfoglalásában foglaltakhoz híven – változatlanul szolidaritást vállal minden emberrel, akiknek hazájukat, otthonukat háborús események miatt kellett elhagyniuk.

2) A globális méretű menekült hullám egész Európában egyre súlyosbodó problémát jelent, amelynek megoldása érdekében az Európai Unió valamennyi tagállamának szoros együttműködésére van szükség.

3) Magyarország az EU tagállamaként köteles a tagságból származó előnyök mellett a tagsággal kapcsolatos kötelezettségeinek is eleget tenni. Ennek tükrében elfogadhatatlan, hogy a magyar kormány az EU által kezdeményezett egységes és közös problémakezelésben nem hajlandó részt venni.

4) A magyar kormányzat Európával szembeforduló, különutas politikája nem szolgálja az ország valódi érdekeit. Ezen elhibázott politika keretében került sor arra, hogy az országgyűlés november 17-én, kedden törvényben kötelezte a kormányt, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához, és kezdeményezze a bevándorlók kötelező kvóták szerinti szétosztásáról szóló uniós jogszabály megsemmisítését.

5) Az Európa Tanács által megszavazott kvótatörvény abból a kényszerűségből született, hogy egyes tagállamai – közöttük Magyarország – vonakodtak önkéntes vállalásokat tenni az Európába érkező menekültek befogadására. A közösség által elfogadott határozat minden tag- államra nézve kötelező, azoknak is, akik nem szavazták meg. A kvótatörvény ráadásul az egyes tagállamok kötelezettségének mértékét teherbíró képességüket figyelembevételével határozta meg, így hazánknak 2017-ig mindössze 2300 menekült befogadásáról kellene gondoskodnia.

6) A kvótatörvény hibái ellenére is enyhíti a menekültek tömegének elhelyezésével kapcsolatos akut problémát. A kiváltó okokat ugyan nem szünteti meg, de ez nem is ennek a határozatnak a feladata.

7) A Magyar Szolidaritás Mozgalom álláspontja változatlan: a menekült-probléma megoldása a háborús gócpontok kiiktatása. Ez csakis a fejlett nyugati világ közös fellépésével oldható meg. Szükségesnek látjuk az EU, az USA és Oroszország haladéktalan összehangolt diplomáciai és katonai lépéseinek megtervezését és kivitelezését első sorban az Iszlám Állam nevű terror-hadsereg leverésére, valamint az évek óta tartó szíriai polgárháború lezárására.

8) Addig is, amíg a háború kiváltotta okok megszűnnek, az Európába érkezett menekültek ellátásáról, biztonságos elhelyezéséről, életfeltételeinek megteremtéséről a közösségnek gondoskodnia kell.

2015. november 19-én

A Magyar Szolidaritás Mozgalom