ked. jún 25th, 2024

Elindult a Demokratikus Ellenzéki Kerekasztal

Elindult a Demokratikus Ellenzéki Kerekasztal első szakasza a Társadalmi Kerekasztalok

Sajtóközlemény

Indul a Demokratikus Ellenzéki Kerekasztal első szakasza. Megkezdődtek a Társadalmi Kerekasztalok megbeszélései.

Budapest, 2012. április 24. A Magyar Szolidaritás Mozgalom elkötelezett az Orbán-kormány leváltása mellett. Világosan látjuk azonban, hogy ez csak akkor lehetséges, ha az ellenzéki és a civil társadalmi erők alternatívaként megteremtik a széles társadalmi, szakmai és politikai konszenzuson nyugvó, szakértői jellegű kormányzat lehetőségét, amely reális helyzetértékelésen alapuló, megvalósítható programot kínál a választóknak. Látva és megértve a demokratikus politikai pártok kiváró taktikáját, és azt, hogy erőfeszítéseik egyelőre elsősorban önmaguk pozicionálására, arculatuk kialakítására irányulnak, a Szolidaritás partnereivel megkezdi egy olyan átfogó program kimunkálását, amely megfelelő alapot jelenthet a későbbi együttműködéshez. A DEKA tárgyalások első szakaszában rendezett Társadalmi Kerekasztalok célja, hogy kereteket biztosítsanak a szakértők és civilek alkotómunkájának, és nyilvános vitára bocsássák eredményeiket. Megkerülhetetlen ugyanis, hogy a magyar társadalom felszabadítsa magát a különböző politikai és gazdasági érdekcsoportok háttérben, a nyilvánosság kizárásával folyó egyezkedése és érdekérvényesítési alkui alól, és maga szabja meg önmagának azon teendőit, amelyek egy élhető, jól működő és egyúttal szolidáris társadalom felé vezetnek.

A Magyar Szolidaritás Mozgalom semmiképpen sem kíván visszatérni az elmúlt évtizedek elhibázott gazdaság- és társadalompolitikájához, vagy helyreállítani azt. Ellenkezőleg: a DEKA célja olyan új alternatívák kidolgozása, amelyeket valódi széleskörű társadalmi konzultáció előz meg.

2012. 04. 25-én sok hetes előkészítés és egyeztetés nyomán szakértők, szakmai- és civil szervezetek bevonásával a társadalmi kerekasztal tárgyalások három témakörben megkezdődtek.

Az ezen a napon indult szociálpolitikai, egészségügyi és gazdasági kerekasztalok mellett mostantól fogva rendszeresen nyílnak majd meg az újabbak más és más témakörökben. A kerekasztal-tárgyalások mostani kezdete nem jelenti, hogy a résztvevők köre bezáródott volna. Számos szervezet és szakértő jelezte, hogy a jövőben szeretne csatlakozni a folyamathoz. A közeljövőben az ország több városában megkezdődik a DEKA előkészítésének folyamata, a helyi civilek társadalmi szervezetek és pártok bevonásával, részvételével.

A lebonyolítás technikai folyamatának leírását lásd a mellékletben.

A Társadalmi Kerekasztal tárgyalások folyamatáról és eredményeiről a Magyar Szolidaritás Mozgalom rendszeresen tájékoztatja a nyilvánosságot.

Budapest, 2012. április 25.

Magyar Szolidaritás Mozgalom

Magyar Szolidaritás Mozgalom
Magyar Szolidaritás Mozgalom

TÁRSADALMI KEREKASZTAL

Egészségügy

Szociális ügyek

A KKV-szektor jövedelemtermelő- és foglalkoztató képességének korlátai és lehetőségei

Április 25-26 fent jelölt három téma tárgyalása

Mindkét napon

Helyszín: Benczúr u 45., VDSZ Székház

Regisztráció: 9.30-tól

A munkacsoportok javasolt napirendje:

1. Bevezető, tájékoztató

2. A résztvevők rövid, tömör bemutatkozása

3. A tervezett stratégiai program társadalomképe, alapvető értékei: Vélemények: Krémer Balázs: Egy élhető társadalom felé c. anyagához

4. A munkacsoport vállalt témájának tematizálása, tárgyalható, feldolgozható részekre, al- témákra bontása.

5. A résztvevők javaslatot tehetnek Kutatások, szakirodalom bevonására
További szakemberek és civil szervezetek felkérésére

6. A munkafolyamat ütemezésének és az alkalmazott munkaformák megtárgyalása

7. Az előzetesen kiküldött körkérdésre adott válaszok megtárgyalása

8. A munkafolyamat következő lépéseinek kialakítása, a szakértők és civil szervezetek munkavállalásainak összehangolása

9. Zárás: a megállapodások rövid összefoglalása

Körkérdés: Melyik lenne az a három intézkedés – az ön szakterületén – amellyel javítana a jelenlegi helyzeten?

A munkaértekezlet technikai lebonyolítása, a munkamenetet támogató eljárások

Az értekezletek időtakarékos, tárgyszerű megvalósulását egy-egy facilitátor segíti
Az értekezletekről hangfelvétel készül, amelyet leírunk, majd szétküldjük, a megszólalók lehetőséget kapnak a szerkesztésre, kiemelésre
Az értekezletekről szakmai összefoglaló készül, amelyet
Szétküldjük az értekezlet résztvevőinek
Kiteszünk az e célra kialakított honlapra- ahol a szélesebb közönség számára hozzáférhető és kommentálható
Hírlevél formában szétküldjük mindazoknak, akiket „érdekeltként” tartunk számon.

A nyilvánosság kérdései

1. A munkaértekezletek nyitottak minden részt venni kívánó szakember, civil szervezet, érdeklődő köz-ember számára

2. A munkaértekezletek nem nyilvánosak a sajtó számára,

3. Az értekezletekről csak egyetlen hangfelvétel készül, amelyet nem hozunk nyilvánosságra, (az elhangzott, leírt szöveget annak tulajdonosa, a hírlevél, honlapon való közlés előtt szerkesztheti, illetve letilthatja)

4. A plenáris ülések, konferenciák sajtó-nyilvánosak