hét. dec 4th, 2023

Az Alkotmánybíróság döntése után – a különvéleményt megfogalmazó bírákhoz

A korengedményes nyugdíjat megszüntető törvénynek csak egy passzusát találta jogsértőnek az Alkotmánybíróság.

Tisztelt Uraim!

Önök különvéleményükkel gátat kívántak szabni a magyar jogállamiság teljes megszüntetésének. Látnivaló, hogy meggyőződésük, szakmai tudásuk ellenére a magyar nép tehetetlenné vált a jogállam szétverésével szemben.

Azon bírák, akik kiszolgálóivá váltak az Orbán-rezsimnek, szakmaiságukat és lelkiismeretüket is félre téve pártkatonákká váltak. Velük tehát nincs semmi teendőnk, nyilván vasálarcuk kemény és edzett. A korengedményes nyugdíjak tárgyában hozott AB döntés világossá tette a teljes magyar valóságot a hatalom és a jog viszonylatában. Ezzel a döntés a modern jogtörténet mélypontja. Ezért tehát felszólítjuk Önöket, akiknek lelkiismeretük szilárd, hogy tegyenek meg mindent a nép érdekében. Sajnos további áldozatvállalásra kérnünk kell Önöket: ne vállaljanak semmilyen közösséget az AB leigázott testületében! Úgy gondoljuk, áldozatvállalásuk nem lenne hiábavaló, ez felnyitná végre Európa és a demokratikus világ szemét a magyar rögvalóságra.

Mi folytatni fogjuk harcunkat, melyet a szerzett jogok elvétele ellen indítottunk.

Kónya Péter, Magyar Szolidaritás Mozgalom

Kónya Péter
Kónya Péter