ked. jún 25th, 2024

Demonstráció Gyulán – 2012. 02. 11.

2012. február 11-én Gyulán a Szolidaritás Mozgalom demonstrációt tartott.

Az elhangzott beszéd:

Kedves Barátaink,diákok,pedagógusok,munkások és mindazon szimpatizánsok akik azért jöttek el ma este,hogy kinyilvánítsák azon véleményüket,hogy ma este nincs mit ünnepelni!

Magyarországon a napokban forrong a diákság hangulata, mert a felvételire jelentkezés ünnepélyes érzése helyett a teljes bizonytalanság lett úrrá a jövő generációján.
A minap a miniszterelnök azt mondta,hogy az, aki megüti a szintet, az részesülhet az ingyenes állami oktatásban,csakhogy az a szint a gazdagok szintje. Azon gazdagok szintje, akinek a gyermekét a vidéki diák számára elérhetetlen elit gimnáziumban képzik,hogy majd megüsse a szintet. Ezek a diákok nem a középosztályt erősítik,hanem az elit klub tagjai.
Hogyan fog eljutni a kevésbé tehetős békési, szabolcsi, borsodi diák azokra a felsőfokú oktatási intézményekbe, amely több száz kilométerre van a lakóhelyüktől?
Miért hoztak létre olyan állapotot, hogy tehetséges, de kevésbé tehetős gyermekeink esetleg arra kényszerüljenek,hogy az ingyenes képzést biztosító egyetemeken alapozzák meg jövőjüket, maguk mögött hagyva házat s hazát, mert ezek a fiatalok már nem jönnek haza és nem itt kamatoztatják tudásukat? Mi szülők gyermekeinket e hazának neveltük és most a haza nem akarja szívébe fogadni őket?
Rózsa néni adja vissza gyermekeink jövőjét!
Támogatjuk a Hallgatói Hálózat „Vissza a jövőnket!”a felsőoktatás szétrombolása és a drasztikus keretszám miatti tüntetését!
Nincs mit ünnepelni,mert az önkormányzati iskolák államosítása miatt pedagógusok ezrei érezhetik úgy,hogy egyik napról a másikra elveszítik mindazt,amit élethivatásukká választottak:gyermekeink nevelésének,oktatásának a lehetőségét.
Pedagógusok ezrei kerülnek a létbizonytalanság állapotába,félelem uralkodik a tantestületekben,hogy holnap vajon be kell-e menni a munkahelyre.
Tiltakozunk az ellen,hogy államosítják iskoláinkat és nem lesz befolyásunk gyermekeink taníttatására!
Mi szülők,akik kormánypárti oktatáspolitika szerint laikus,hozzá nem értők vagyunk tiltakozunk a közoktatási rendszerünk teljes szétzilálása ellen,melynek következtében iskolák helyett „kaszárnyákat”hoznak létre,ahol az oktatás alapja nem a pedagógiai szakmai hozzáértésen alapuló tanszabadság,hanem az állami autoriter akaratnyilvánuláson alapuló alatvaló képzés.

Féltjük gyermekeinket attól a köznevelési gyakorlattól,amely szegregál és a társadalmi különbségeket növeli ,amely által a jövő nemzedéke már 16 éves korában az utcára kerülve a sodródik a társadalom perifériájára,mert Orbán Viktor szavai szerint „nem nőtt be a feje lágya.”
Tiltakozunk az ellen,hogy az új köznevelési törvénnyel lebutítják gyermekeinket és elveszik a jövőjüket!

Nincs mit ünnepelni,mert a szerencsés kétkezi munkás attól fél,hogy egyik napról a másikra az utcára kerül. A gyáriparosoknak kedvező új munkatörvénykönyve kiszolgáltatottá és jogfosztottá tette a munkavállalói réteget. A kormányzati gazdaságpolitikának köszönhetően szemünk előtt dőlnek be a gazdasági társaságok,a multinacionális cégek elhagyják az országot és ezzel több ezer munkást az utcára téve.
Nincs helye az ünneplésnek akkor,amikor a matolcsysta adórendszernek köszönhetően mindég a kiskeresetűek járnak rosszul,szemben a zsebeiket megtömő gazdagokkal és országgyűlési képviselőkkel. Felháborító,hogy az adórendszerünknek köszönhetően másfélszer annyi plusz jövedelem marad az országgyűlési képviselők zsebében,mint amennyit az országpusztító cinikus Matolcsy György szerint megélhet egy magyar család:47.000 Ft.
Ezennel fejezzük ki szolidaritásunkat a borsodi „Éhségmenet”résztvevőivel és kívánunk nekik kitartást és jó egészséget. Vigyázzanak magukra.

A Magyar Szolidaritás Mozgalom olyan országot akar, ahol a munkavállalónak tisztességes munkáért, tisztes megélhetést biztosító bért fizetnek.
Olyan adórendszert akarunk, amelyben a tehetősebbek nagyobb részt vállalnak közterhekből, erősítve ezzel az emberek szociális biztonságát, megállítva az emberek elszegényedését és a társadalmi különbségek növekedését.