csü. júl 18th, 2024

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató a Magyar Szolidaritás Mozgalom honlapjához

Jelen dokumentum a Magyar Szolidaritás Mozgalom (továbbiakban: Egyesület), mint üzemeltető és adatkezelő tulajdonában álló weboldal adatvédelmi és adatkezelési előírásait szabályozza.

Az Adatkezelő adatai:
Név: Magyar Szolidaritás Mozgalom
Székhely: 1068, Budapest, Benczúr u. 45.
Email cím: kapcsolat@szolidaritasmozgalom.hu

Az Adatkezelési tájékoztató az alábbi, tulajdonomban lévő weboldalra vonatkozóan érvényes:

http://www.szolidaritasmozgalom.hu

Jelen dokumentum az alábbi linken érhető el, tölthető le és nyomtatható ki:

Adatvédelmi irányelvek

Az oldal üzemeltetője kijelenti, hogy elkötelezett a jogszabályi előírások tartásában és a magánszemélyek személyes adatainak védelmében. Tevékenysége során mindent megtesz a törvényi kötelezettségek maradéktalan teljesítéséért és személyes jogok védelméért és biztosításáért, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosításáért.

Célunk, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve biztosítsuk a látogatók biztonságos internetezését.

Jelen dokumentummal tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető és kinyomtatható formában adunk tájékoztatást az adatkezelés módjáról és teszünk eleget törvényi kötelezettségünknek.

 • Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
 • Rendszerüzenetet nem küldünk,
 • Reklám célú (DM) levelet csak a hírlevélre feliratkozott és a reklám tevékenységhez engedélyt adó, önkéntes feliratkozók részére küldünk,
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk,
 • Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át,
 • Írásbeli kérésre bárkinek rövid időn belül (de legkésőbb 30 napon belül) felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról,
 • A személyes adatok módosítását, törlését írásbeli megkeresésre megtesszük.

Felhasználó hozzájárulásai:

A természetes személyek személyes adatainak védelméről és az ilyen adataiknak szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) (GDPR= General Data Protection Regulation, általános adatvédelmi rendelkezés) rendelkezik. A Rendelet előírja, hogy az Adatkezelő (jelen esetben az Egyesület , a honlap tulajdonosa) köteles biztosítani az érintett természetes személyek jogainak gyakorlását és az érintett részére megfelelő tájékoztatást nyújtani a személyes adatok kezelésére vonatkozóan. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az Adatkezelési tájékoztatónkban rögzítjük a fent felsorolt weboldalon történő regisztráció során megadott adatok felhasználásának és tárolásának (adatkezelés) módját, idejét és szabályait.

Adatkezelő adatai

Adatkezelő az, akinek a természetes személyek előre meghatározott céllal, önkéntesen megadják személyes adataikat (név, cím, email, telefon, IP, cookie ID) és kezeli (rögzítés, gyűjtés, tárolás, használat, módosítás, továbbítás) azokat.

Az adatkezelésben érintett weboldal oldal üzemeltetője, az Adatkezelési tájékoztató kiadója és egyben az Adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő):

Név:
Név: Magyar Szolidaritás Mozgalom
Székhely: 1068, Budapest, Benczúr u. 45.
Email cím: kapcsolat@szolidaritasmozgalom.hu

Adatfeldolgozók adatai

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de az Adatkezelő az adatok átadásának tényéről tájékoztatni köteles az érintetteket. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Adatkezelő a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, hírlevél küldő, stb) biztosítja és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat. Az IT szolgáltatók által végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.
Az Adatfeldolgozók saját Adatkezelési szabályzattal rendelkeznek, amelyben garantálják a törvényi megfelelést. Ez a tény és a velük kötött szerződésünk garancia arra, hogy a továbbadott személyi adatok biztonságban vannak.

Adatkezelő IT szolgáltatói tárhely szolgáltatás

Név: BlazeArts Kft.
Cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Honlap: https://www.forpsi.org/hu
Ügyfélszolgálat : (+36) 76 550 174

A hírlevélküldés IT hátterét biztosítja:

Név: BlazeArts Kft.
Cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Honlap: https://www.forpsi.org/hu
Ügyfélszolgálat : (+36) 76 550 174

Tájékoztatás a honlapokon végzett adatkezelésekről

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 1. pont alapján). Jelen dokumentum kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk , melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ez által nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Kijelentjük, hogy személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Az Európai Unión kívülre adatokat nem továbbítunk.

Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az üzemeltető elkötelezett a honlap szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelő adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

A honlapon adatkezelést az üzemeltető végez, adatokat kizárólag csak a fentebb felsorolt Adatfeldolgozók részére ad át meghatározott céllal.

A honlapon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze.

A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.

A honlapon az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.

A szerző fenntartja magának a jogot, hogy a nem teljes, vagy valótlan adatokkal regisztráló felhasználókat figyelmeztetés nélkül törölje az adatbázisból. A feliratkozó a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel nem élhet. A felhasználó ezen szabályok ismeretében és tudomásul vételével jelentkezik az adatbázisba.

Az oldalon a hírlevélre feliratkozás a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, melyet a felhasználó az önkéntes kattintásával el is ismer.

Az adatok köre és az adatgyűjtés célja

Hírlevél feliratkozás

Az önkéntesen megadott felhasználói adatokat hírlevél, blogértesítő küldésére, saját illetve esetenként üzleti partnerek hirdetéseinek küldésére használjuk. Az adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő eszközeinkben és szoftvereinkben tároljuk, azokról csak biztonsági másolatokat készítünk és tárolunk.

Az adatokhoz való hozzáférés korlátozott és biztonságos. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően kizárólag az Egyesület Alapszabályában meghatározott célokhoz kötötten kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.

A feliratkozás bármikor megszüntethető a küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással vagy a kapcsolat@szolidaritasmozgalom.hu címre írt levélben.

Az adatkezelés teljes időtartama (feliratkozás és leiratkozás között eltelt idő, de legkésőbb az Egyesület megszűnéséig) alatt védjük az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.

A hírlevél feliratkozás önkéntesen történik. Az esetleges visszaélések miatt a feliratkozás csak a megadott email címre küldött feliratkozó linkre kattintással történik meg. A meg nem erősített jelentkezők részére nem küldünk leveleket.

A feliratkozás feltétele az Adatkezelési tájékoztató megismerésének elismerése és a reklám tartalmú (DM) levelek küldésének elfogadása. Az adatokat a felhasználó leiratkozásáig (de legkésőbb az Egyesület megszűnéséig) tároljuk.

A feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy e-mail címét azért adta meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon az Egyesülettől.

Az alkalmanként küldött emailek a hasznos információk mellett ajánlatokat, akár más partnerek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. Az üzemeltető a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése

A kapcsolat felvételi űrlapon hozzánk segítségért fordulóktól néven túl email elérhetőséget kérünk azért, hogy a kérdést érdemben megválaszolhassuk. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Külső forrásból származó adatok

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak, amikre nincs rálátásunk. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Előfordulhat, hogy ezek a honlapok adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Rálátásunk és beavatkozási lehetőségünk nincs ezekre a külső adatkezelésekre és az általuk gyűjtött adatokat sem látjuk, de amennyiben tudomásunkra jut, hogy a külső szolgáltatónál az adatokat szabálytalanul kezelik, a beágyazott tartalmakat azonnal töröljük.

Sütik

A weboldal a felhasználó élmények fokozása, a személyre szabott böngészés érdekében cookie-kat (sütiket) használ. A sütik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában, létükről az oldalra érkező látogatót felugró ablak tájékoztatja. A weboldal használatával a felhasználó elfogadja a cookie-k használatát.

A honlap látogatása során rögzülhet a felhasználók IP címe, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az érintett weboldal böngészésekor leggyakrabban tárolt adatok köre:

 • az látogató által használt IP cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás,
 • kattintás.

Általános tájékoztatás a sütikről

A süti (angolul cookie) egy adathalmaz, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének, hogy az eltárolja és később a felhasználói élmény fokozása, a böngészés egyszerűbbé tétele érdekében újra felhasználja. A sütik érvényességi ideje eltérő, szólhat a böngésző bezárásáig, de akár korlátlan ideig is.

A süti megjegyzi a felhasználót, ami alkalmas lehet arra is, hogy a felhasználót kövesse (más oldalakon hirdetésekkel elérje) a weboldal üzemeltetője vagy más, az oldalba épített adatkezelő (pl. Facebook, Google Analytics), ebben az esetben a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

A sütik fajtái és használatuk célja

Munkamenet (session) süti: technikailag elengedhetetlenek, nélkülük az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan.

A felhasználó gépén általában csak a session-id kerül letárolása, a többi adat a szerverre kerül, ez így biztonságosabb. Session cookie-nak szokás hívni minden olyan sütit, ami csak egy munkamenetre szól, azaz a böngészőből való kilépéskor törlődik.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása, nélkülük nem működne az oldal. Az adatkezelésének időtartama egyetlen látogatására korlátozódik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik automatikusan törlődnek a számítógépről.

Az adatkezelés jogalapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése teremti meg. A törvény kimondja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Használatot elősegítő sütik: megjegyzik a felhasználó beállításait, választásait. A sütiben tárolt beállítások teszik lehetővé, hogy legközelebb ne kelljen mindent újra beállítani.

Az adatok a felhasználó gépén tárolódnak, a weboldal csak hozzáfér és felismerheti általa a látogatót.

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Teljesítményt biztosító sütik: információkat gyűjtenek weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek a profilalkotás készítésére alkalmas sütik jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, Facebook).

Statisztikai elemzésekhez a Google Analytics-t, a Google széles körben elérhető internetes elemzési szolgáltatását használjuk.

A Google Analytics cookie-k alkalmasak a begyűjtött adatokból demográfiai és egyéb jelentések összeállítására. A gyűjtött adatok nem kapcsolhatók össze konkrét személyekkel, anonim információk.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A böngészőben szabadon állítható, hogy az elutasítsa-e az összes cookie-t, vagy, hogy jelezzen, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A böngészők többsége alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás megváltoztatható. Mielőtt tiltanánk az összes sütit, nem árt tudni, hogy hiányuk egyes webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások sérülését okozhatja, előfordulhat, hogy a nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatgyűjtésben érintett magánszemély az alábbi jogokkal élhet:

 • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése,
 • Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik,
 • Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg,
 • Az érintett hozzáférési joga,
 • A helyesbítéshez való jog,
 • A törléshez való jog,
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog,
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség,
 • Az adathordozhatósághoz való jog,
 • A tiltakozáshoz való jog,
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást,
 • Korlátozások,
 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről,
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog),
 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog,
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

Mindent megteszünk, hogy senkit se akadályozzunk a fenti jogok gyakorlásában és készséggel segítünk azok megvalósításában.

Írásbeli kérésre bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról. Szintén írásban kérhető a tárolt adatok, módosítása és törlése az alábbi elérhetőségen: kapcsolat@szolidaritasmozgalom.hu

A hozzánk érkező kérésekre rövid időn belül, de mindenképp a törvényi egy hónapos határidő előtt írásban válaszolunk az intézkedés részleteinek közlésével.

Esetlegesen előforduló adatvédelmi incidens (a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve magas kockázattal járó esemény) esetén, az Adatkezelő azonnal intézkedik a jogsértés megszüntetéséről és indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet és a hatóságot az adatvédelmi az esemény bekövetkezéséről, az érintettek köréről és megtett intézkedésekről.

Amennyiben látogatónak olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg kapcsolat@szolidaritasmozgalom.hu e-mail címre és rövid időn belül megválaszoljuk.

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a NAIH-nál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu