szo. júl 20th, 2024

Névjegy

Magyar Szolidaritás Mozgalom Értéknyilatkozata

  • A Magyar Szolidaritás Mozgalmat 2011-ben a kormány antidemokratikus, dolgozó- és szegényellenes lépései, a jogállamot felszámoló önkénye és az egyes társadalmi csoportokat egymással szembefordító politikája hívta életre.
  • A Szolidaritás Mozgalom civil szervezet, melynek tagjai különféle polgárok, akik megélhetésüket és személyes boldogulásukat nem az állami hatalomból és az intézményesült politika világából teremtik meg maguknak.
  • Civilek vagyunk, akik nem félnek politizálni és nem félnek a demokratikus szerveződéstől. Szabad és öntudatos állampolgárok nyitott és befogadó társaság vagyunk.
  • Vezérlő elvünk: a szolidaritás, az egymás iránti bizalom, a szakszervezeti hagyományok, a közös érdekek, hogy örömünk legyen ebben az országban élni.
  • Biztonságos országban akarunk élni, ahol az állam garantálja polgárai biztonságát, olyan demokráciában, ahol számít a nép, ahol a közügyek szolgálatát jó okkal megbecsülik.
  • Fontos alapértékünk a társadalmi egyenlőség, melyen a hátrányos helyzetű emberek, csoportok, a foglalkoztatás, a férfiak és nők, az oktatás, a térségek stb. egyenlőségét értjük.
  • Versenyképes, gazdag országban szeretnénk élni, ahol a tudás a legfontosabb versenyelőny, ahol érdem a tehetség és a teljesítmény, ahol jó munka, tisztes bér és jólét van. Ahol a fejlődés árát nem a környezetünk fizeti meg, ahol igazságos a közteherviselés – méltányos az újraelosztás, ahol nyílt és együttműködő az elköteleződés az Európai Unióval, annak fontos tagállamaként.
  • Célunk, hogy egy Szolidáris, Biztonságos, a Társadalmi egyenlőség alapján álló országot építsünk, melynek gazdasági alapja a versenyképesség, melyet a tudás, a tehetség és az egészség biztosít.

Magyar Szolidaritás Mozgalom
1068, Budapest, Benczúr u. 45.

Székely Sándor, a Szolidaritás elnöke, és Káposznyák István, a Mozgalom alelnöke.