szo. júl 20th, 2024

A Szolidaritás Mozgalom európai polgári kezdeményezést indít

A Szolidaritás Mozgalom európai polgári kezdeményezést indít, amennyiben a parlament elfogadja a regisztrációról szóló törvényjavaslatot

Budapest, 2012. szeptember 25. A magyar országgyűlés ma kezdi meg a választási törvény módosításáról (például a jogfosztó választási regisztrációról) szóló általános vitáját. A Magyar Szolidaritás Mozgalom már többször kifejtette azon álláspontját, miszerint a választási részvétel ilyen korlátozása súlyosan sérti a magyar állampolgárok jogait. Magyarország Alaptörvénye – bár gyakran átírásra kerül a kormányzópárt pillanatnyi igényeinek megfelelően – egyértelműen kimondja: Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen. Továbbá leszögezi azt is, hogy Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják.

Az elmúlt huszonkét évben egyetlen parlament sem vette magának a bátorságot, hogy a választójogot, akár áttételesen is, valamiféle cenzushoz kösse, megsértve ezzel mind az általános, egyenlő választás elvét, mind pedig a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot. A népesség-nyilvántartás évtizedeken keresztül kielégítő és megbízható hátteret biztosított a választások lebonyolításához, az előzetes választói feliratkozás csupán a Fidesz hatalompolitikai eszközeként szolgál.

Amennyiben a parlamenti többség elfogadja a regisztrációról szóló törvényjavaslatot, a Magyar Szolidaritás Mozgalom európai polgári kezdeményezést indít annak érdekében, hogy az Alapjogi Karta hatálya kiterjedjen a tagállami jogsértésekre is, és a magyar állampolgárok uniós polgárként az Alapjogi Karta szerinti alapvető jogaik (például véleménynyilvánítási szabadságuk, egyenlő választójoguk) megsértése miatt egyedileg és közvetlenül az Európai Bírósághoz fordulhassanak. A kezdeményezés magában foglalja a tagállami választójogok általános megfeleltetését a jogállami követelményeknek, illetve elősegíti az Alapjogi Karta szerinti jogok tagállamok általi betartását.

Emlékeztetőül: 2012. április 1. óta van lehetősége az európai polgároknak a kezdeményezés elindítására, amely lehetővé teszi, hogy az uniós tagállamoknak legalább egynegyedét (azaz legalább 7 országot) képviselő 1 millió polgár kérje az Európai Bizottságot, hogy hatáskörébe eső területeken jogszabályra irányuló javaslatot tegyen.

Budapest, 2012. szeptember 25.

Magyar Szolidaritás Mozgalom