szo. júl 20th, 2024

Javaslat a demokratikus ellenzék számára

A Magyar Szolidaritás Mozgalom az alábbi felhívással fordult levélben a demokratikus ellenzék pártjainak vezetőihez.

A Magyar Szolidaritás Mozgalmat az Orbán-kormány jogfosztó tevékenysége, a társadalmi rétegeket egymással szembefordító politikája, valamint a választóknak a pártokkal szemben érzett csalódottsága, bizalmatlansága hívta életre 2011-ben. Az azóta eltelt 7 év alatt a jelenlegi kormány olyan mértékben taszította mélyre az országot, hogy többszázezer ember hagyta el hazánkat, az itthon maradottak pedig az elkeseredés és az apátia csapdájába kerültek.

Annak ellenére, hogy az orbáni rendszert leváltani akaró választók – a közvélemény kutatások szerint – ma többségben vannak, nagy részük mégis a bizonytalanok táborát növeli. Ennek egyik oka, hogy az ellenzéki pártok nem kínálnak reális megoldást számukra.

A jelenlegi rendszerben, ahol minden felületet a kormánypárt hazugságai töltenek meg, és ahol a legnyilvánvalóbb ostobaságokat és igazságtalanságokat is ránk tudja erőszakolni a hatalom, nincs lehetőség arra, hogy az ország valódi problémáiról beszéljünk és döntsünk. A választók pontosan érzik, hogy amíg ez a rendszer fennáll, hiába fogalmazódnak meg jobbnál jobb ellenzéki javaslatok és megoldások, ezek megvalósulására semmi esély nincs. Az Orbán-rendszernek el kell tűnnie ahhoz, hogy a Magyarország jövőjéről szóló igaz gondolatok megvitatása egyáltalán elkezdődhessen.

A jelenlegi választási rendszer arra kényszeríti a rendszer ellenzékét, hogy ellentéteiket félretéve, együtt dolgozva győzzék le a közös ellenfelet.
Ez a választási rendszer nem alkalmas arra, amire valójában szolgálnia kellene: nem alkalmas pártok igazságos küzdelmére, arra, hogy minél részletesebb szakpolitikai programok alapján döntsük el, kik vezessék az országot. De valamire még így is alkalmas: világképek, értékrendek összemérésére. Nem patikamérleg, mellyel grammra kiszámolt mennyiségek – részletes programok – mérhetők. Ez egy durva, pontatlan mérleg, tonnás súlyok számára. A Fidesz már feltette saját tonnás súlyát – világnézetét – az egyik serpenyőbe. Rajtunk múlik, hogy tudunk-e a másik serpenyőbe ugyanakkora, vagy nagyobb súlyt helyezni.
Az ellenzéki pártok, civil szervezetek már több esetben is sikeresen tudtak együttműködni egymással.

2016. október 23-án az ellenzék közösen ünnepelt a Magyar Szolidaritás Mozgalom felhívására. Majd 2017 kora tavaszán – a Szolidaritás Mozgalom által felkért civilek ajánlásával – a parlamenti pártok közös köztársasági elnököt jelöltek Majtényi László személyében, és március 15-én demonstrációt tartva tettek hitet egy új köztársaság mellett.

Ma a Szolidaritás elnöksége úgy látja, hogy a tavaly ősszel, illetve idén tavasszal általa is elindított folyamatok megfeneklettek, zsákutcába jutottak. Mivel felelősnek érezzük magunkat az ország sorsa iránt, úgy gondoljuk, jó példával kell elől járnunk, hogy a demokratikus pártok, civil szervezetek közötti megállapodást elősegítsük. Ezért a következő javaslatot tesszük:

A Magyar Szolidaritás Mozgalom a 2018-as országgyűlési választási kampány során aktivistáival kész támogatni azon párt vagy pártok jelöltjeit a 106 egyéni választókerületben, amelyek:

  1. Kinyilvánítják akaratukat egy – a magyarországi jobboldalt is magába foglaló, és a határon túli magyarok ügyét is felvállaló – új, közös köztársaság kialakítására.
  2. Vállalják, hogy programjaikat egyeztetik egymással és törekszenek a konszenzusra.
  3. Vállalják, hogy arra törekszenek, hogy a 106 egyéni választókerületben induló jelöltek személyéről jöjjön létre megállapodás a demokratikus pártok és az őket támogató civil szervezetek között. Vállalják a koordinált kampánycsapatok felállítását, a jelöltek közös támogatását függetlenül attól, hogy a jelölt mely szervezettől érkezett.
  4. Vállalják, hogy erőforrásaikat arra összpontosítják, hogy leváltsák a jelenlegi kormányt, nem pedig saját szervezetük előtérbe helyezésére. Figyelmüket, erőfeszítéseiket Magyarország állampolgárai, az egyre nehezebb körülmények között élő és dolgozó emberek felé fordítják, azok felé, akiknek politikai érdekeit képviselni szándékoznak.

Budapest, 2017. november 23.

Magyar Szolidaritás Mozgalom

Székely Sándor
elnök