szo. júl 20th, 2024

Orbán Viktor demokráciafelfogása elfogadhatatlan

Budapest, 2012. november 6. Két év bizonytalanság és általános elképedés után felszállt végre a köd, s a Magyar Szolidaritás Mozgalom is választ kapott arra a gyötrő kérdésre: vajon miért épít manapság hazánkban diktatúrát az, aki hajdan, a nyolcvanas években éppen az önkényuralom ellen indított harcot.

Orbán Viktor tegnapi kijelentésével, miszerint ő nem a diktatúra, hanem annak működtetői ellen harcolt, mindannyiunkat ráébresztett arra, hogy ő és a fennálló rezsimet kiszolgáló társai soha még csak nem is gondolkoztak demokráciában! Így válik érthetővé, hogy bár nyelvünk közös, miért nem érti Orbán Viktor a demokratikus ellenzéket, vagy a demokrácia működését sem. Hiszen ő észre sem veszi, hogy amit oly eltökélten épít, azt a világ minden táján diktatúrának nevezik! Számára ez a természetes! Egy rendszer, melyben egy zavaros elme háborgásai nyomán a hatalmi ágak összekuszálódnak, melyben volt kollégiumi szobatársak osztoznak a vezető pozíciókon, melyben az állami megrendelések kizárólag az ifjúkori mentor és jó barát amúgy is tetemes vagyonát gyarapítják; melyben a köztéri szobrokat nem alkotói, hanem egy oktondi polgármester látja el felirattal, egy rendszer, melyben a média egyik fele fél, a másik híreket hamisít, egy ország, melynek búcsút intenek tehetséges fiataljaink. Nincs itt semmi tévedés, ez lenne Orbán Viktor Magyarországa!

Eközben a miniszterelnök sértődötten kikéri magának, hogy mindezt a szocialisták olvassák a fejére – azok a szocialisták, akik egyébként minden hibájuk ellenére soha, még kétharmados kormányzásuk idején sem intéztek támadást az ország demokratikus intézményrendszere ellen. Teszi ezt Orbán Viktor egy olyan kormány és párt első embereként, melynek soraiban több a volt KISZ- titkár, MSZMP-tag, pártfunkcionárius, mint munkanélküli egy eldugott borsodi zsákfaluban. Amennyiben Orbán Viktor a nyolcvanas években egy diktatórikus rendszer fenntartói ellen harcolt, most, 2012-ben önmaga és talpnyalói ellen kellene szót emelnie. Tudjuk, nem fog.

A hatalom, mely rabul ejtette Magyarországot, nem képes demokrata fejjel gondolkodni, nem csoda hát, ha a miniszterelnök által vizionált rendszer sem hasonlít egy modern európai demokráciára. A Magyar Szolidaritás Mozgalom éppen ezért azt üzeni Orbán Viktornak és társainak, hogy készüljenek, mert Magyarországnak ismét rendszert kell váltania, és mi, magyar állampolgárok, együtt meg is fogjuk tenni!

Budapest, 2012. november 6.

Magyar Szolidaritás Mozgalom