szo. júl 20th, 2024

A Magyar Szolidaritás Mozgalom július 20-án megtartotta tisztújító közgyűlését

Az új egyesület egyúttal megszavazta programját és elfogadta az alábbi politikai nyilatkozatot is:

A Magyar Szolidaritás Mozgalom – mint egyesület -bíróság által történt nyilvántartásba vételét követő első Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az egyesület magát a 2011. október elsején megindított azonos nevű mozgalom ( Magyar Szolidaritás Mozgalom) szellemi, erkölcsi, politikai utódjának tekinti. Tevékenységét továbbra is a civil mozgalom zászlóbontásakor a ” D-day ” tüntetés sorozaton és nagygyűlésen megfogalmazott alapvető célokhoz és elvekhez híven kívánja folytatni. A Magyar Szolidaritás Mozgalom a kormányváltás és a korszakváltás érdekében a más demokratikus szervezetekkel közösen létrehozott szövetségen belül is a fenti elvek érvényre juttatására és eredeti célkitűzéseinek elérésére, megvalósítására törekszik.

Politikai célkitűzéseink érdekében szervezetünket meg kell erősíteni, mind taglétszámát, ismertségét, politikai céljainak ismertségét, mind pedig politikai pozícióját tekintve. A fehér foltokat be kell tölteni. Folytatni kell azt a szervezetépítési munkát, amelyet a Mozgalomban, politikai elődszervezetünkkel megkezdtünk. A csoportokat meg kell alakítani, a Szolidaritás helyi választókerületi vezetőit meg kell választani. Ott kell lennünk minden nagyobb városban, minden nagyobb településen, persze a falvakban is.

Fel kell készülnünk, hogy az Együtt 2014 párt keretein belül részt veszünk a parlamenti, az önkormányzati és Európa parlamenti választásokon. Cél, hogy minél több, a Szolidaritás Mozgalomhoz tartozó személy választott tisztséget töltsön be. A Magyar Szolidaritás Mozgalom Egyesületbe továbbra is várjuk azon barátainkat, akik elveinkkel egyetértenek és aktív közreműködésükkel továbbra is részt kívánnak venni céljaink megvalósításában.

Reményt kell mutatnunk, rá kell ébreszteni a társadalmat arra, hogy a Szolidaritás nagyon fontos és hiányzó valami, hiszen a megbántott társadalmi csoportok közös fellépéssel valóban eredményeket érhetnek el. Nem csak beszélnünk kell a reményről, hanem tenni is azért, hogy legyen remény. Indítsunk mintaprojekteket a leghátrányosabb helyzetű falvakban, a lepusztultabb ipari környezetben. Mutassuk meg az embereknek: van kiút!

A Magyar Szolidaritás Mozgalom 2013. július 20-án megtartotta tisztújító közgyűlését
A Magyar Szolidaritás Mozgalom 2013. július 20-án megtartotta tisztújító közgyűlését