ked. jún 25th, 2024

Közös tiltakozás a miskolci Ifiház bezárása ellen

Sajtóközlemény – A Magyar Szolidaritás Mozgalom támogatja a miskolci Ifjúsági Ház tervezett bezárása elleni szeptember 1-i tiltakozást.

A miskolci városvezetés elismerte, hogy az Ifjúsági és Szabadidő Ház épületét egy rendészeti központnak kívánja átadni, miközben arról még nincsenek hírek, hogy az Ifjúsági Ház hogyan és hol működhetne a továbbiakban. A döntéshozók az érintettekkel semmiféle előzetes egyeztetést nem kezdeményeztek.

Naivitás lenne feltételeznünk, hogy mindez véletlen, hiszen nem egyedi esetről van szó. Évek óta a szemünk előtt zajlik a magyar kultúra valódi értékeinek letéteményeseiként működő patinás intézmények átszervezések és átköltöztetések címén történő megszüntetése és a közvetlen pártállami befolyás korlátain kívül eső öntevékeny kulturális tevékenységek, a civil önszerveződés kereteit biztosító közösségek ellehetetlenítése.

Az 1991 óta kiválóan működő „Ifiház” a borsodi megyeszékhely legfontosabb – a megye határain túl is kisugárzó hatású – kulturális központja, amelyen belül több mint ötven, a művészet területeit képviselő csoport kapott otthont, s számos igényes és szórakoztató program mellett esetenként országos és nemzetközi fesztiváloknak is helyszínéül szolgál. Évente negyvenezer miskolci látogatja az intézmény, a benne működő klubok, szakkörök, csoportok rendezvényeit.

Egy helyi társadalom csak akkor lehet erős, ha a saját hagyományokra épülő és folyamatosan megújuló kulturális teljesítmények eredményeihez és értékeihez való hozzáférés a közösség tagjai számára biztosított. Hiszen a kultúra az a megújuló és megtartó erő, amely a közös élményeken, a közösen megélt és értelmezett tapasztalásokon keresztül fejti ki hatását. Az tarozik egy közösséghez, aki annak kultúrájában önmagára ismer. E tekintetben Miskolcon az Ifjúsági Ház kiemelkedő és pótolhatatlan szerepet játszik. Amennyiben a fideszes városvezetés felszámolja ezt a kulturális teret, azzal együtt a miskolciak közös hagyományaiból eredő közös kulturális értékeit is megpróbálja eltörölni, pedig egy magára valamit adó város jövőjének tervezése a múlt értékeinek megőrzésével kezdődik.

Ahogy az országban mindenhol, Miskolcon is olyan városi kultúrpolitikára lenne szükség, amely ösztönzi – nem ellehetetleníti – a kulturális közösségek kialakulását, működését, hozzájárulva ezzel a kulturális javakhoz való hozzáférés lehetőségeinek bővítéséhez és a kreatív, összetartó társadalom kialakulásához. Mindazonáltal tudjuk, hogy a Fidesz „kultúrpolitikája” képtelen olyan fogalmakkal mit kezdeni, mint a kulturális demokrácia, vagy a kreatív, sokszínű társadalom.

Ezért a Magyar Szolidaritás Mozgalom – a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének kezdeményezéséhez csatlakozva – támogatja a civil szervezetek, szakszervezetek és pártok a miskolci Ifjúsági Ház tervezett bezárása elleni közös tiltakozó akcióját és arra kéri tagjait, szimpatizánsait és a miskolciakat, akiknek fontos az Ifiház, hogy 2017. szeptember 1-én 17 órától vegyenek részt az intézmény előtt (Miskolc, Győri kapu 27.) megrendezésre kerülő tiltakozó demonstráción.

Magyar Szolidaritás Mozgalom

Budapest, 2017. augusztus 28.